Obsah

Rozpočet

Dokumenty

Rozpočtové opatření č. 2/2019 vyvěšeno 16.5.2019 Staženo: 11x

Závěrečná zpráva a účetní závěrka včetně výsledku hospodaření p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice za rok 2018 - schválená 6.5.2019, vyvěšená 16.5.2019 Staženo: 9x

Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2018 včetně účetní závěrky, zprávy auditora, inventarizační zprávy - schválený 6.5.2019, vyvěšený 13.5.2019 Staženo: 6x

Rozpočtové opatření č.1/2019 vyvěšeno 26.2.2019 Staženo: 29x

Rozpočtové opatření č. 5/2018 vyvěšeno 7.1.2019 Staženo: 46x

Střednědobý výhled obce Dobkovice pro rok 2020 - 2022, zveřejněn po schválení 19.12.2018 Staženo: 47x

Schválený rozpočet p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice na rok 2019, konečné znění - v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, vyvěšeno po schválení 19.12.2018 Staženo: 41x

Schválený rozpočet Obce Dobkovice na rok 2019- v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno po schválení 19.12.2018 Staženo: 48x

Rozpočtové opatření č. 4/2018 vyvěšeno 12.11.2018 Staženo: 59x

Rozpočtové opatření č.3/2018 vyvěšeno dne 25.9.2018 Staženo: 67x

Závěrečná zpráva a účetní závěrka včetně výsledku hospodaření p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice za rok 2017 - schválená 13.6.2018, vyvěšená 20.6.20218 Staženo: 76x

Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2017 včetně účetní závěrky, zprávy auditora, inventarizační zprávy - schválený 13.6.2018, vyvěšený 20.6.2018 Staženo: 80x

Rozpočtové opatření č.2/2018 zveřejněno od 20.6.2018 Staženo: 74x

Rozpočtové opatření č.1/2018, zveřejněno od 28.3.2018 Staženo: 99x

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Dobkovice na roky 2019 - 2021, zveřejněno 8.1.2018 Staženo: 125x

Schválený rozpočet Obce Dobkovice na rok 2018 - v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 122x

Rozpočtové opatření č.4/2017, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 110x

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Základní a Mateřská škola Dobkovice na roky 2019 - 2021, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 114x

Schválený rozpočet p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice na rok 2017, konečné znění - v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 120x

Schválený rozpočet p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice na rok 2018- v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 105x

Stránka