Obsah

Rozpočet

Dokumenty

Závěrečná zpráva a účetní závěrka včetně výsledku hospodaření p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice za rok 2017 - schválená 13.6.2018, vyvěšená 20.6.20218 Staženo: 3x

Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2017 včetně účetní závěrky, zprávy auditora, inventarizační zprávy - schválený 13.6.2018, vyvěšený 20.6.2018 Staženo: 2x

Rozpočtové opatření č.2/2018 zveřejněno od 20.6.2018 Staženo: 2x

Rozpočtové opatření č.1/2018, zveřejněno od 28.3.2018 Staženo: 21x

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Dobkovice na roky 2019 - 2021, zveřejněno 8.1.2018 Staženo: 51x

Schválený rozpočet Obce Dobkovice na rok 2018 - v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 47x

Rozpočtové opatření č.4/2017, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 42x

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Základní a Mateřská škola Dobkovice na roky 2019 - 2021, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 48x

Schválený rozpočet p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice na rok 2017, konečné znění - v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 49x

Schválený rozpočet p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice na rok 2018- v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno od 8.1.2018 Staženo: 42x

Rozpočtové opatření č.3/2017 zveřejněno 12.9.2017 Staženo: 74x

Závěrečná zpráva a účetní závěrka včetně výsledku hospodaření p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice - schválená 12.6.2017, zveřejněna od 28.6.2017 Staženo: 68x

Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2016 včetně účetní závěrky, zprávy auditora, inventarizační zprávy - schválený 12.6.2017, zveřejněn od 28.6.2017 Staženo: 81x

Rozpočtové opatření č.2/2017 zveřejněno od 28.6.2017 Staženo: 76x

Rozpočtové opatření č.1 / 2017 zveřejněno od 5.4.2017 Staženo: 129x

Schválený rozpočet p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice na rok 2017- v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno od 20.3.2017 Staženo: 115x

Schválený rozpočet Obce Dobkovice na rok 2017- v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno od 20.3.2017 Staženo: 127x

Navrh rozpoctu p.o. Zakladní školy a Mateřské školy pro rok 2017 Staženo: 134x

Návrh rozpoctu obce Dobkovice na rok 2017 Staženo: 154x

Aktuální rozpočet obce Dobkovice 2016 Staženo: 122x

Stránka