Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - Oznámení vystavení návrhu Územního plánu Děčín s variantami a vyhodnocení vlivů Územního plánu Děčín na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 13. 9. 2017

Datum sejmutí: 3. 11. 2017

Zpět