Obec Dobkovice
ObecDobkovice

Aktuality

Povinné očkování psů proti vzteklině v Dobkovicích 13.6.2020 (sobota)

Datum: 28. 5. 2020

O Z N Á M E N Í
dne 13.6.2020 (SOBOTA) proběhne povinné OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ v Dobkovicích

Rozpis:
čas místo konání
9:00 – 9:30 hod. u požární zbrojnice
9:40 – 10:00 hod. u Lankašů
10:10 - dle potřeby v Prosetíně
u bývalého obchodu
Časy se mohou mírně posunout.
Cena vakcíny proti vzteklině: 100,- Kč
Cena kombinace: 300,- Kč


Očkovací průkazy přineste s sebou.


V případě, že se někdo nemůže dostavit na určená místa, lze provést
očkování v místě bydliště (na požádání).


Michal Faltus v.r.

Otevření knihovny v Dobkovicích

Datum: 7. 5. 2020

Od 7.5.2020 bude knihovna v Dobkovicích opět otevřena každý první čtvrtek v měsíci.

23.4.2020 - Usnesení vlády ČR vyhlášené pod č. 193 až 198, Sbírka zákonů č. 70/2020 (krizová opatření)

Datum: 24. 4. 2020

Usnesení vlády ČR vyhlášené pod č. 193 až 198, Sbírka zákonů č. 70/2020 (krizová opatření)

3.4.2020 (aktualiazce) - Informace - Roušky a desinfekce na ruce

Datum: 31. 3. 2020

Díky dobrovolníkům v naší obci se nám podařilo udělat menší zásobu šitých bavlněných roušek. Roušky budou vydávány v nových úředních hodinách na úřadě, t.j. pondělí od 9.00h. - 12:00h. a středa od 14:00h. - 17:00h. Nebo Vám je po telefonické dohodě zavezeme. Kontaktní telefon 412 543 079, 724 123 597 (starosta).

Dále obec nabízí rozlévanou desinfekci na ruce, kterou Vám přelejeme do přinesené nádobky. Množství je omezené na 50 ml na osobu s pobytem v obci.
Tímto bych chtěl poděkovat všem co se na šití roušek podíleli, za jejich ochotu pomáhat potřebným, empatii a solidaritu.
Michal Faltus v.r.
starosta

Aktuální informace do vašeho telefonu 1

Aktuální informace do vašeho telefonu

Datum: 22. 3. 2020


Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

20.3.2020 - Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Datum: 20. 3. 2020

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.
Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

18.3.2020 - Nová opatření Vlády ČR ohledně výskytu koronaviru

Datum: 18. 3. 2020

Vláda České republiky rozhodla, že musí mít lidé po celé zemi povinně zakryté dýchací cesty buď rouškou, šátkem, nebo například šálou. Opatření platí od půlnoci ze středy na čtvrtek.
Jak správně používat roušku najdete níže v odkazu (detail).
Dalším opatřením je, že od čtvrtka mohou mezi 10 a 12 hodinou nakupovat v potravinách pouze lidé starší 65 let.

16.3.2020 - Byla zřízena nová celostátní bezplatná telefonní linka ohledně koronaviru

Datum: 16. 3. 2020

Byla zřízena nová celostátní bezplatná telefonní linka ohledně koronaviru 1212, na linky 112 a 155 volejte pouze v ohrožení života a zdraví

15.3.2020 - Informace pro občany obce Dobkovice

Datum: 15. 3. 2020

V detailu zprávy informace pro občany Dobkovic

15.3.2020 - Informační leták pro občany o koronaviru

Datum: 15. 3. 2020

Opětovné informace - rozesílané poštou viz. detail

13.3.2020 - V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spouští od 12. března Ministerstvo zdravotnictví ČR nové stránky

Datum: 13. 3. 2020

Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem. Stránky jsou průběžně aktualizovány. Najdete na nich potřebné informace, dokumenty, statistiky, informace pro zaměstnavatele, zaměstnance, ....
https://koronavirus.mzcr.cz/

13.3.2020 - Uzavření MŠ Dobkovice včetně provozu kuchyně od 16.3.2020 do odvolání

Datum: 13. 3. 2020

Dne 12.3.2020 zasedal krizový štáb obce Dobkovice a rozhodl o uzavření MŠ školy v Dobkovicích včetně provozu kuchyně od 16.3.2020 do odvolání.

Stravování lze využít v Dobkovicích v místním motorestu Na pile. Provozní doba motorestu je od 10:00 hodin do 15:00 hodin. Nebo v Malšovicích v jídelně U Tomáše, který je schopen jídlo i dovážet. Provozní doba jídelny U Tomáše je od 10.00 hodin do 12:30 hodin. Obědy lze objednat na tel.č. 605 756 442. Jídelní lístek najdete v odkazu viz níže. https://www.jidelnautomase.cz/


INFORMACE O VÍKENDOVÉM PROVOZU V MOTORESTU NA PILE:
Z důvodu nařízení vlády o nouzovém stavu, máme o víkendu otevřeno v motorestu do 20:00, ale pokud chcete přijít posedět, tak pro Vás máme otevřeno již od 15 hodin, tak přijďte co nejdříve, ať toho stihnete co nejvíce.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí k aktuální epidemiologické situaci

Datum: 5. 3. 2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučují občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění oblasti s vysokým počtem onemocnění COVID-19 zvážili případnou návštěvu svých příbuzných a dalších osob, které jsou hospitalizovány ve zdravotnických zařízení či pobývají v zařízeních poskytujících sociální služby (např. léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, zařízení následné péče). Toto doporučení se vydává s cílem omezení dalšího rozšíření nemoci COVID-19. Důsledně prosím dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním (viry usmrcujícím) účinkem.

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně: 477 755 260, 477 755 261, 477 755 264, 477 755 210

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem: 477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167, 477 755 110

Informace o výši poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psa pro rok 2020

Datum: 13. 2. 2020

Informuje, že od 1.1.2020 došlo ke zvýšení poplatku za psa  dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 a to:
a)- za jednoho psa chovaného v rodinném domě 150,- Kč
  - za druhého a dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
b)- za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-Kč
  - za druhého a dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
c)- z jiného psa než uvedeného v písm. a) nebo b) 300,- Kč
  - za druhého a dalšího psa téhož držitele 500,- Kč

Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 jsou ve výši 470,- Kč za osobu. Pro občany , kteří topí za pomoci elektrické energie činí poplatek 306,- Kč za osobu. Pro rekreanty činí poplatek 470,- Kč za objekt.Poplatky mohou být uhrazeny hotově v pokladně Obecního úřadu v Dobkovicích, nebo poslány na č.ú.3926431/0100, v.s. číslo popisné.

Informace pro občany Dobkovic

Datum: 3. 10. 2019

Třídění odpadu,

Prodej jehličnatého palivového dříví z lesů obce Dobkovice - nově

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Datum: 2. 9. 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019


rozhodlo o podpoře projektu „Školní kuchyně“
formou dotace ve výši Kč 250.000,00

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Datum: 30. 8. 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019


rozhodlo o podpoře projektu „Technika pro obec“
formou dotace ve výši Kč 100.000,00
svoz

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v obci Dobkovice v roce 2019

Datum: 23. 1. 2019

Termíny svozu vytříděného odpadu v obci Dobkovice pro rok 2019

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017

Datum: 28. 11. 2017

Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 6. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MAS Labské skály

MAS Labské skály