Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Dobkovice.

 
Představení obce

Obec DobkovicePrvní zmínky o existenci obce Dobkovice ( historický název Topkowitz ) pocházejí ze 14. století, přesněji z roku 1383. Obec se nacházela na levém břehu asi 9 km jižně od Děčína a původně patřila ke Svádovu. Později k Děčínu. Na konci 14.století a na počátku 15. století patřila část obce k majetku rytířů z Těchlovic, později náležela část vsi až do roku 1848 k teplickému panství. Základ obce tvořilo osm selských statků, v obci se také nacházel mlýn.

 

Více o obci

03.10.2019

Informace pro občany Dobkovic

Třídění odpadu, Prodej jehličnatého palivového dříví z lesů obce Dobkovice - nově

Detail Aktuality

01.10.2019

Kompostéry - informace

Kompostéry V rámci projektu “Pořízení kompostérů pro občany obce Dobkovice“ budou obyvatelům naší obce zdarma vydávány kompostéry od 7.10.2019. Každý zájemce nejprve podepíše na obecním úřadě u pí Konšalové (v případě její nepřítomnosti u pí Martínkové) smlouvu o výpůjčce a darování, kde bude uvedeno parcelní číslo pozemku, na němž bude kompostér umístěn, a to v následujících dnech: Pondělí 8:00 – 11:00h 13:00 – 16:00h Úterý 8:00 – 11.00h 13:00 – 15:00h Středa 8:00 – 11:00h 13:00 – 16:00h Čtvrtek 8:00 – 11.00h 13:00 – 15:00h Pátek 8:00 – 11:00h Po podpisu smlouvy dostanete návod na složení a na kompostování. Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz. Kompostéry se budou vydávat u obecního úřadu v bývalém areálu Bauer (kino) a to v úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00h a 13:00 – 15h. Nebo po předchozí domluvě. Komu bude kompostér poskytnut: - obyvatelům, kteří nemají vůči obci dluh a jsou plátci poplatku za svoz komunálního odpadu Kompostéry budou vydávány v následujícím pořadí: 1) vlastníkům domků a zahrádek s trvalým pobytem v naší obci 2) nájemcům zahrádek s trvalým pobytem v naší obci 3) chalupářům O Z N Á M E N Í dne 2.11.2019 (SOBOTA) proběhne povinné ČIPOVÁNÍ psů v Dobkovicích Rozpis: čas místo konání 9:00 – 9:30 hod. u požární zbrojnice 9:40 – 10:00 hod. u Lankašů 10:10 - dle potřeby v Prosetíně u bývalého obchodu Časy se mohou mírně posunout v důsledku náročnosti aplikace čipu. Očkovací průkazy přineste s sebou. V případě, že se někdo nemůže dostavit na určená místa, lze provést čipování v místě bydliště (na požádání). Michal Faltus v.r.

Detail Aktuality

13.09.2019

Jak správně kompostovat v kompostéru

Průvodce kompostováním najdete při rozkliknutí detailu

Detail Aktuality

02.09.2019

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019 rozhodlo o podpoře projektu „Školní kuchyně“ formou dotace ve výši Kč 250.000,00

Detail Aktuality

30.08.2019

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019 rozhodlo o podpoře projektu „Technika pro obec“ formou dotace ve výši Kč 100.000,00

Detail Aktuality

28.11.2017

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017

Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně

Detail Aktuality

11.05.2017

Sportovní dopoledne pro děti v Dobkovicích 8.5.2017

Sportovní dopoledne pro děti v Dobkovicích 8.5.2017

Detail