Obsah

Informace z obce

Události v obci

Třídění odpadu v obci 

Obec Dobkovice nabízí lidem tašky na třídění odpad z domácností. Tašky na sklo, papír a plast umožní uložení tříděného odpadu v domácnosti a následné odnesení do kontejneru. Jsou vyrobené z omavatelného recyklovaného materiálu cena jedné sady je 43,- Kč. Dále obec nabízí nádoby na olej z domácností, který následně můžete odvézt do sběrného dvora, který je v areálu firmy Zemní dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o. Olej musí být přelit do pevně uzavřené plastové nádoby. Zásobník, ze kterého se olej přeleje do plastové pevě uzavřené plastové nádoby můžete zakoupit také na obecním úřadě za 286,- Kč.