Obsah

Zprávy

Informace pro občany Dobkovic

Třídění odpadu,

Prodej jehličnatého palivového dříví z lesů obce Dobkovice - nově celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor:

Kompostéry - informace

Kompostéry
V rámci projektu “Pořízení kompostérů pro občany obce Dobkovice“ budou obyvatelům naší obce zdarma vydávány kompostéry
od 7.10.2019. Každý zájemce nejprve podepíše na obecním úřadě
u pí Konšalové (v případě její nepřítomnosti u pí Martínkové) smlouvu
o výpůjčce a darování, kde bude uvedeno parcelní číslo pozemku,
na němž bude kompostér umístěn, a to v následujících dnech:

Pondělí 8:00 – 11:00h 13:00 – 16:00h
Úterý 8:00 – 11.00h 13:00 – 15:00h
Středa 8:00 – 11:00h 13:00 – 16:00h
Čtvrtek 8:00 – 11.00h 13:00 – 15:00h
Pátek 8:00 – 11:00h

Po podpisu smlouvy dostanete návod na složení a na kompostování. Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz.

Kompostéry se budou vydávat u obecního úřadu v bývalém areálu Bauer (kino) a to v úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00h a 13:00 – 15h.
Nebo po předchozí domluvě.

Komu bude kompostér poskytnut:
- obyvatelům, kteří nemají vůči obci dluh a jsou plátci poplatku za svoz komunálního odpadu
Kompostéry budou vydávány v následujícím pořadí:
1) vlastníkům domků a zahrádek s trvalým pobytem v naší obci
2) nájemcům zahrádek s trvalým pobytem v naší obci
3) chalupářům
O Z N Á M E N Í
dne 2.11.2019 (SOBOTA) proběhne povinné ČIPOVÁNÍ psů v Dobkovicích

Rozpis:
čas místo konání
9:00 – 9:30 hod. u požární zbrojnice
9:40 – 10:00 hod. u Lankašů
10:10 - dle potřeby v Prosetíně
u bývalého obchodu

Časy se mohou mírně posunout v důsledku náročnosti aplikace čipu.


Očkovací průkazy přineste s sebou.


V případě, že se někdo nemůže dostavit na určená místa, lze provést
čipování v místě bydliště (na požádání).


Michal Faltus v.r.celý text

ostatní | 1. 10. 2019 | Autor:

Jak správně kompostovat v kompostéru

Průvodce kompostováním najdete při rozkliknutí detailu celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor:

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019


rozhodlo o podpoře projektu „Školní kuchyně“
formou dotace ve výši Kč 250.000,00

celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor:

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019


rozhodlo o podpoře projektu „Technika pro obec“
formou dotace ve výši Kč 100.000,00
celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor:
svoz

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v obci Dobkovice v roce 2019

Termíny svozu vytříděného odpadu v obci Dobkovice pro rok 2019 celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor:

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017

Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně celý text

ostatní | 28. 11. 2017 | Autor: