Obec Dobkovice
ObecDobkovice

Aktuality

Aktuální informace do vašeho telefonu 1

Aktuální informace do vašeho telefonu

Datum: 22. 3. 2020


Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

20.3.2020 - Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Datum: 20. 3. 2020

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.
Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

20.3.2020 - Nová otvírací doba pro seniory

Datum: 20. 3. 2020

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi
7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění
nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně
zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny prodejny nebo osob v obdobném poměru.

18.3.2020 - Nová opatření Vlády ČR ohledně výskytu koronaviru

Datum: 18. 3. 2020

Vláda České republiky rozhodla, že musí mít lidé po celé zemi povinně zakryté dýchací cesty buď rouškou, šátkem, nebo například šálou. Opatření platí od půlnoci ze středy na čtvrtek.
Jak správně používat roušku najdete níže v odkazu (detail).
Dalším opatřením je, že od čtvrtka mohou mezi 10 a 12 hodinou nakupovat v potravinách pouze lidé starší 65 let.

Jménem Obce Dobkovice se na Vás obracím s prosbou o pomoc při šití jednorázových pratelných ústenek neboli roušek.

Datum: 18. 3. 2020

Vážení občané,
Jménem Obce Dobkovice se na Vás obracím s prosbou o pomoc při šití jednorázových pratelných ústenek neboli roušek. Na trhu je jich v současné chvíli stále nedostatek a tak žádáme
o pomoc dobrovolníky, kteří by se zapojili do ušití roušek pro naší obec. Roušky musí být vyrobené
ze 100% bavlny, aby bylo možné je sterilizovat. Žádáme občany, kteří mohou věnovat 100 % bavlněné látky např. prostěradla, bavlněné tkalouny, gumičky nebo se chtějí zapojit do výzvy šitím roušek, aby se ozvali na email: ou@dobkovice.cz, na tel.č. 412 543 079, 724 123 597 (případně WhatsApp)

Pokud je to možné, bavlněnou látku předem vyperte minimálně na 60 stupňů. Roušky budeme svážet prostřednictvím pracovníků úřadu. Úřad je bude následně rozvážet nejohroženějším skupinám, aby se co nevíce omezil kontakt osob.
Zároveň prosím všechny občany, aby mimo domov používali ochranu obličeje, pokud nemáte roušky, tak postačí šátek. Jakákoli ochrana je lepší než nic.
Děkujeme všem za ochotu pomoci.
Michal Faltus, starosta obce
Video návod na šití roušky:
https://www.youtube.com/watch?v=f2Y0h3uxdig&feature=emb_title

16.3.2020 - Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020

Datum: 16. 3. 2020

celé znění viz detail

16.3.2020 - Byla zřízena nová celostátní bezplatná telefonní linka ohledně koronaviru

Datum: 16. 3. 2020

Byla zřízena nová celostátní bezplatná telefonní linka ohledně koronaviru 1212, na linky 112 a 155 volejte pouze v ohrožení života a zdraví

Oznámení o provozu obecního úřadu během celoplošné karantény ČR

Datum: 16. 3. 2020

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 217 o přijetí krizových opatření omezuje Obecní úřad Dobkovice úřední hodiny, a to pro vyřízení nezbytně nutných záležitostí na:
PONDĚLÍ 9:00 HODIN – 12:00 HODIN
STŘEDA 14:00 HODIN – 17:00 HODIN
V podatelně OÚ Dobkovice v úředních hodinách budou vyřizovány nezbytně nutné případy. Veškeré žádosti budou přijímány pouze v elektronické podobě a nebudou přijímány úhrady poplatků v hotovosti.
Prosíme, abyste si v tomto období rozmysleli, jestli opravdu potřebujete využít služeb úřadu. Veškeré platby můžete posílat na účet obce č. 3926431/0100 v.s. napište číslo popisné. Pro komunikaci s úřadem můžete využít telefon 412 543 079 (podatelna), 724 123 597 (starosta) nebo emailovou adresu ou@dobkovice.cz.

Dále upozorňujeme, že bude zavřený i sběrný dvůr v areálu Zemní dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o.
Michal Faltus v.r.

15.3.2020 - Informace pro občany obce Dobkovice

Datum: 15. 3. 2020

V detailu zprávy informace pro občany Dobkovic

15.3.2020 - Informační leták pro občany o koronaviru

Datum: 15. 3. 2020

Opětovné informace - rozesílané poštou viz. detail

13.3.2020 - V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spouští od 12. března Ministerstvo zdravotnictví ČR nové stránky

Datum: 13. 3. 2020

Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem. Stránky jsou průběžně aktualizovány. Najdete na nich potřebné informace, dokumenty, statistiky, informace pro zaměstnavatele, zaměstnance, ....
https://koronavirus.mzcr.cz/

13.3.2020 - Sbírka zákonů - usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ohledně SARS CoV-2 na území české republiky

Datum: 13. 3. 2020

V příloze je uvedena sbírka zákonů s usnesením vlády české republiky

13.3.2020 - Uzavření MŠ Dobkovice včetně provozu kuchyně od 16.3.2020 do odvolání

Datum: 13. 3. 2020

Dne 12.3.2020 zasedal krizový štáb obce Dobkovice a rozhodl o uzavření MŠ školy v Dobkovicích včetně provozu kuchyně od 16.3.2020 do odvolání.

Stravování lze využít v Dobkovicích v místním motorestu Na pile. Provozní doba motorestu je od 10:00 hodin do 15:00 hodin. Nebo v Malšovicích v jídelně U Tomáše, který je schopen jídlo i dovážet. Provozní doba jídelny U Tomáše je od 10.00 hodin do 12:30 hodin. Obědy lze objednat na tel.č. 605 756 442. Jídelní lístek najdete v odkazu viz níže. https://www.jidelnautomase.cz/


INFORMACE O VÍKENDOVÉM PROVOZU V MOTORESTU NA PILE:
Z důvodu nařízení vlády o nouzovém stavu, máme o víkendu otevřeno v motorestu do 20:00, ale pokud chcete přijít posedět, tak pro Vás máme otevřeno již od 15 hodin, tak přijďte co nejdříve, ať toho stihnete co nejvíce.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí k aktuální epidemiologické situaci

Datum: 5. 3. 2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučují občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění oblasti s vysokým počtem onemocnění COVID-19 zvážili případnou návštěvu svých příbuzných a dalších osob, které jsou hospitalizovány ve zdravotnických zařízení či pobývají v zařízeních poskytujících sociální služby (např. léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, zařízení následné péče). Toto doporučení se vydává s cílem omezení dalšího rozšíření nemoci COVID-19. Důsledně prosím dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním (viry usmrcujícím) účinkem.

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně: 477 755 260, 477 755 261, 477 755 264, 477 755 210

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem: 477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167, 477 755 110

Informace o výši poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psa pro rok 2020

Datum: 13. 2. 2020

Informuje, že od 1.1.2020 došlo ke zvýšení poplatku za psa  dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 a to:
a)- za jednoho psa chovaného v rodinném domě 150,- Kč
  - za druhého a dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
b)- za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-Kč
  - za druhého a dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
c)- z jiného psa než uvedeného v písm. a) nebo b) 300,- Kč
  - za druhého a dalšího psa téhož držitele 500,- Kč

Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 jsou ve výši 470,- Kč za osobu. Pro občany , kteří topí za pomoci elektrické energie činí poplatek 306,- Kč za osobu. Pro rekreanty činí poplatek 470,- Kč za objekt.Poplatky mohou být uhrazeny hotově v pokladně Obecního úřadu v Dobkovicích, nebo poslány na č.ú.3926431/0100, v.s. číslo popisné.

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020

Datum: 5. 2. 2020

Informace o možnosti získání slevy na vstupy ve vybraných saských kulturních institucí

Informace pro občany Dobkovic

Datum: 3. 10. 2019

Třídění odpadu,

Prodej jehličnatého palivového dříví z lesů obce Dobkovice - nově

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Datum: 2. 9. 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019


rozhodlo o podpoře projektu „Školní kuchyně“
formou dotace ve výši Kč 250.000,00

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Datum: 30. 8. 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019


rozhodlo o podpoře projektu „Technika pro obec“
formou dotace ve výši Kč 100.000,00
svoz

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v obci Dobkovice v roce 2019

Datum: 23. 1. 2019

Termíny svozu vytříděného odpadu v obci Dobkovice pro rok 2019

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017

Datum: 28. 11. 2017

Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 3. 2020

Bude polojasno až oblačno, místy sněhové přeháňky. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

MAS Labské skály

MAS Labské skály