Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.


Michal Faltus
Starosta

Novinky

05.11.2019

Pozvánka z Malšovic

Kulturní výbor při OÚ Malšovice pořádá VÁNOČNÍ SALÓN SKUPINY POUTNÍCI ve čtvrtek 12.12.2019 od 18 hodin v kulturním domě v Malšovicích. Všichni jste srdečně zváni, místní i přespolní mají vstup zdarma

Detail Aktuality

03.10.2019

Informace pro občany Dobkovic

Třídění odpadu, Prodej jehličnatého palivového dříví z lesů obce Dobkovice - nově

Detail Aktuality

01.10.2019

Kompostéry - informace

Kompostéry V rámci projektu “Pořízení kompostérů pro občany obce Dobkovice“ budou obyvatelům naší obce zdarma vydávány kompostéry od 7.10.2019. Každý zájemce nejprve podepíše na obecním úřadě u pí Konšalové (v případě její nepřítomnosti u pí Martínkové) smlouvu o výpůjčce a darování, kde bude uvedeno parcelní číslo pozemku, na němž bude kompostér umístěn, a to v následujících dnech: Pondělí 8:00 – 11:00h 13:00 – 16:00h Úterý 8:00 – 11.00h 13:00 – 15:00h Středa 8:00 – 11:00h 13:00 – 16:00h Čtvrtek 8:00 – 11.00h 13:00 – 15:00h Pátek 8:00 – 11:00h Po podpisu smlouvy dostanete návod na složení a na kompostování. Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz. Kompostéry se budou vydávat u obecního úřadu v bývalém areálu Bauer (kino) a to v úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00h a 13:00 – 15h. Nebo po předchozí domluvě. Komu bude kompostér poskytnut: - obyvatelům, kteří nemají vůči obci dluh a jsou plátci poplatku za svoz komunálního odpadu Kompostéry budou vydávány v následujícím pořadí: 1) vlastníkům domků a zahrádek s trvalým pobytem v naší obci 2) nájemcům zahrádek s trvalým pobytem v naší obci 3) chalupářům O Z N Á M E N Í dne 2.11.2019 (SOBOTA) proběhne povinné ČIPOVÁNÍ psů v Dobkovicích Rozpis: čas místo konání 9:00 – 9:30 hod. u požární zbrojnice 9:40 – 10:00 hod. u Lankašů 10:10 - dle potřeby v Prosetíně u bývalého obchodu Časy se mohou mírně posunout v důsledku náročnosti aplikace čipu. Očkovací průkazy přineste s sebou. V případě, že se někdo nemůže dostavit na určená místa, lze provést čipování v místě bydliště (na požádání). Michal Faltus v.r.

Detail Aktuality

13.09.2019

Jak správně kompostovat v kompostéru

Průvodce kompostováním najdete při rozkliknutí detailu

Detail Aktuality

02.09.2019

Realizovaný projekt z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 29.04.2019, usnesením č. 050/19Z/2019 rozhodlo o podpoře projektu „Školní kuchyně“ formou dotace ve výši Kč 250.000,00

Detail Aktuality