Obsah

Rozpočet

Dokumenty

Schválený rozpočet p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice na rok 2020, vyvěšeno 13.1.2020 Staženo: 3x

Schválený rozpočet obce Dobkovice na rok 2020, vyvěšený 13.1.2020 Staženo: 7x

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2021 -2024, zveřejněno po schválení 13.1.2020 Staženo: 4x

Rozpočtové opatření č. 5/2019 vyvěšeno 13.1.2020 Staženo: 4x

Rozpočtové opatření č. 4/2019 vyvěšeno 12.9.2019 Staženo: 35x

Rozpočtové opatření č.3/2019 vyvěšeno 11.7.2019 Staženo: 46x

Rozpočtové opatření č. 2/2019 vyvěšeno 16.5.2019 Staženo: 71x

Závěrečná zpráva a účetní závěrka včetně výsledku hospodaření p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice za rok 2018 - schválená 6.5.2019, vyvěšená 16.5.2019 Staženo: 63x

Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2018 včetně účetní závěrky, zprávy auditora, inventarizační zprávy - schválený 6.5.2019, vyvěšený 16.5.2019 Staženo: 86x

Rozpočtové opatření č.1/2019 vyvěšeno 26.2.2019 Staženo: 86x

Rozpočtové opatření č. 5/2018 vyvěšeno 7.1.2019 Staženo: 105x

Střednědobý výhled obce Dobkovice pro rok 2020 - 2022, zveřejněn po schválení 19.12.2018 Staženo: 110x

Schválený rozpočet p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice na rok 2019, konečné znění - v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, vyvěšeno po schválení 19.12.2018 Staženo: 103x

Schválený rozpočet Obce Dobkovice na rok 2019- v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Dobkovice, zveřejněno po schválení 19.12.2018 Staženo: 120x

Rozpočtové opatření č. 4/2018 vyvěšeno 12.11.2018 Staženo: 120x

Rozpočtové opatření č.3/2018 vyvěšeno dne 25.9.2018 Staženo: 126x

Závěrečná zpráva a účetní závěrka včetně výsledku hospodaření p.o. Základní škola a Mateřská škola Dobkovice za rok 2017 - schválená 13.6.2018, vyvěšená 20.6.20218 Staženo: 145x

Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2017 včetně účetní závěrky, zprávy auditora, inventarizační zprávy - schválený 13.6.2018, vyvěšený 20.6.2018 Staženo: 146x

Rozpočtové opatření č.2/2018 zveřejněno od 20.6.2018 Staženo: 138x

Rozpočtové opatření č.1/2018, zveřejněno od 28.3.2018 Staženo: 176x

Stránka